Uttalande

24 november 2021

Brev till EU-kommisionär Ylva Johansson

#företagande och mänskliga rättigheter

I december förväntas EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. I samarbete med den europeiska koalitionen ECCJ – European Coalition for Corporate Justice – har vi skickat ett brev till den svenska kommissionären Ylva Johansson. Det innehåller uppmaningar att driva på för ett ambitiöst lagförslag som säkrar mänskliga rättigheter, skydd av miljön och tillgång till rättvisa för offer.

Brevet innehåller uppmaningar att driva på för ett ambitiöst lagförslag som säkrar mänskliga rättigheter, skydd av miljön och tillgång till rättvisa för offer.

I korthet uppmanar brevet att lagen för tillbörlig aktsamhet bör:

 • Säkerställa att kraven täcker företagens hela värdekedja, baserad på riskanalys. Den stora majoriteten av kränkningar av mänskliga rättigheter sker längst bak i den globala värdekedjan.
 • Täcka civilrättsligt ansvar för mänskliga rättigheter och miljöskador, samt förbättrad möjlighet till rättvisa och gottgörelse för de som drabbats.
 • Inkludera en robust definition av tillbörlig aktsamhet vad gäller miljö, som omfattar förebyggande och begränsning av klimatförändringar.
 • Kräva att skyldigheter för att vidta åtgärder för tillbörlig aktsamhet gäller alla företag proportionerligt, inklusive finansinstitut.

Brevet är undertecknat av tio medlemmar i arbetsgruppen för företagande och mänskliga rättigheter:

 • Anna Johansson, Acting Secretary General, Amnesty International Sweden
 • Lena Ingelstam, Secretary General, Diakonia
 • Charlie Aronsson, Acting Director, Fair Action
 • Hewan Temesghen, Secretary General, Fairtrade Sweden
 • Anna Stenvinkel, Secretary General, ForumCiv
 • Karin Lexén, Secretary General, Swedish Society for Nature Conservation
 • Alice Blondel, Director, Swedwatch
 • Suzanne Standfast, Secretary General, Oxfam Sweden
 • Pernilla Baralt, Executive Director, UNICEF Sweden
 • Anna Tibblin, Secretary General, We Effect

Samordnat av CONCORD Sverige