Uttalande

8 december 2017

Brev inför EU:s biståndsministermöte 11 december

#eu:s och sveriges bistånd

I ett brev till Isabella Lövin om toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i november kräver vi att Sverige motsätter sig EU:s fortsatta biståndsstöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till att migranter fängslas i Libyen. I brevet tar vi även upp vikten av att Sverige stod upp för civilsamhällesorganisationer när de tystades under EU-Afrika-mötet.

Tillsammans med CONCORD Europa har vi tagit fram ett omfattande underlag och ett antal rekommendationer i brevet för ett framtida partnerskap mellan EU och Afrika.

Brevet belyser Sveriges viktiga markering under toppmötet mellan EU och Afrika då civilsamhällesorganisationer hindrades från att tala. Organisationerna hade till en början fått utrymme att tala under mötet, men ströks sedan helt från talarlistan efter att några länder opponerat sig mot att de skulle få yttra sig. Sverige betonade därefter genom statssekreterare Hans Dahlgren vikten av att civilsamhället ges utrymme att delta, en mycket viktig markering.

Brevet till Isabella Lövin lyfter också vikten av att EU:s stöd till den privata sektorn fokuserar på afrikanska företag och i synnerhet småbrukare, och inte till europeiska och multinationella företag.

Läs brevet till Isabella Lövin