För medlemmar

15 maj 2018

#hjärtavärlden

Bra start för gemensamt valarbete

Nu har det gemensamma arbetet #hjärtavärlden dragit igång, som ett sätt att lyfta globala utvecklingsfrågor i valrörelsen. Tack vare fint samarbete med CONCORD Sveriges medlemmar har #hjärtavärlden fått en flygande start. Under kommande månader finns flera tillfällen att fortsätta #hjärtavärlden ända fram till valet.

Nästa stora tillfälle att #hjärtavärlden är i samband med lanseringen av Barometern 2018 som sker idag. Därefter kommer skriften om Civic Space att släppas i slutet av maj, med tydlig koppling till #hjärtavärlden.

Nästa steg är att uppmana politiker att #hjärtavärlden. Planeringsarbete för detta pågår och kampanjen har presenterats för riksdagspartierna. Förhoppningen är att CONCORD Sveriges stora kartläggning av hur partierna ställer sig i globala utvecklingsfrågor ska släppas måndag 11:e juni, bara två dagar innan partidebatten i riksdagen.

– Det är viktigt att partierna lyfter de internationella frågorna i valrörelsen, och visar att de prioriterar dem genom att beskriva vilken politik deras parti vill föra om de hamnar i regeringsställning efter valet, säger Peter Sörbom, policychef på CONCORD Sverige.

Detaljerad kommunikationsplanering för dessa tillfällen kommer att finnas i den digitala verktygslådan som delats med alla medlemsorganisationer.

#hjärtavärlden har hittills genererat över 900 inlägg i sociala media, framförallt Twitter, med en räckvidd på över 5 miljoner och ett innehåll som engagerat över 3500 personer. Likaså har media-rapporteringen varit god, med två inslag på Sveriges Radio P1 och artiklar i flera tidningar.

– På vårt policyforum i april blev det uppenbart att #hjärtavärlden har ännu större potential. Om merparten av våra kollegor väljer att #hjärtavärlden i egna social-media-flöden kommer vårt gemensamma valmanifest att fortsätta spridas på ett organiskt sätt. Se det som en kärleksfull uppmaning till era kollegor, säger Kristin Karlsson, kommunikationsansvarig på CONCORD Sverige.

Så kan du hjärta världen

  • Gå in och läs mer på kampanjsidan www.hjartavarlden.nu
  • Ställ dig bakom valmanifestet, som sätter mänskliga rättigheter och miljö i fokus, genom att sprida hemsidan och dela inlägg om kampanjen på sociala medier. Så sätter vi press på politikerna att lyfta globala frågor! Se inlägg på Facebook och Twitter
  • Berätta vad #hjärtavärlden betyder för dig! Vilken global fråga anser du att politikerna inte får blunda för i #valet2018?
  • Använd hashtaggen #hjärtavärlden när du diskuterar globala valfrågor i sociala medier. Tagga (@) en politiker för att ställa frågorna direkt till dem.

#hjärtavärlden i media