Rekommendationer

31 januari 2019

Ansvar och bred förankring viktiga delar i att genomföra Agenda 2030

#agenda 2030 och samstämmighet

Den 11 mars ska Agenda 2030-delegationen presentera sin slutredovisning för regeringen med förslag på hur Sverige ska uppnå Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige har i ett brev gett rekommendationer på tre områden om vad som borde ingå i delegationens redovisning.

CONCORD Sveriges rekommendationer till regeringens tillsatta Agenda 2030-delegationen tar upp tre olika delar:

  1. Att alla svenska politikområden, inte bara utrikespolitiken, strävar mot att, och inte motverkar, en hållbar utveckling globalt. Det är en förutsättning för genomförandet av Agenda 2030. Till exempel behöver regeringen förtydliga hur målkonflikter som lyfts i arbetet ska hanteras.
  2. Att ansvarstagande och uppföljning tydliggörs. Genomförandet av Agenda 2030 behöver synas tydligt i budgetarbetet och finansministern borde leda ett ett nationellt råd.
  3. Att det blir ett brett ägarskap och engagemang för agendan. Till exempel borde ett nationellt forum skapas likt FN:s Högnivåforum för hållbar utveckling, där olika aktörer från kommuner, privata sektorn, civilsamhället och universitet med flera samlas för att gemensamt följa upp agendan.
Läs alla våra rekommendationer till delegationen (PDF)