Här hittar du våra analyser av olika frågor inom våra prioriterade områden Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme, jämställdhet samt miljö- och klimaträttvisa.

Analys

26 november 2015

Biståndsutmaningar till regeringen

Regeringen tar rekordhöga summor från biståndsbudgeten för flyktingmottagandet i Sverige. Dessa avräkningar ur biståndsbudgeten får allvarliga konsekvenser för människor som lever i fattigdom och utsatthet. Läs mer om denna och de andra främsta utmaningarna för svenskt bistånd som CONCORD Sverige skickat till regeringen.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Analys

1 september 2015

Vad innebär de nya åtaganden som gjorts för hållbar utveckling och dess finansiering?

Under sommaren har FN:s medlemsstater enats om två viktiga agendor med gemensamma åtaganden för hållbar utveckling och dess finansiering de kommande 15 åren.
Läs mer

Analys

15 juni 2015

Utkast till slutdokument post-2015 – svenska styrgruppens analys

Styrgruppen välkomnar utkastet till slutdokument för de nya målen och ser det som ett viktigt steg för att ta fram en transformativ och universell agenda för hållbar utveckling, minskad ojämlikhet och förverkligandet av mänskliga rättigheter för alla. Det är positivt att utkastet innehåller skrivningar om behovet av att motverka ojämlikheter och värna om principen ”leave no one behind”.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

19 maj 2015

EU:s ledare uppmanas att inte svika biståndslöfte

Idag släpper CONCORD Europa rapporten What´s In the Commitment? Unlocking 0,7% om EU:s biståndsåtaganden. EU-länderna har lovat att till i år uppnå målet om att avsätta 0,7% av BNI till bistånd. Ett löfte som inte kommer att hållas.
Läs mer

Analys

18 december 2014

Uppdaterad: Blandade reaktioner på FN:s syntesrapport

Under natten och morgonen har flera organisationer lämnat sina reaktioner på FN:s generalsekreterares syntesrapport som presenterades på eftermiddagen den 4 december. Nedan visas ett urval av dem (uppdaterade med Human Rights Caucus).
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

17 december 2014

Svenska organisationers reaktion på FN:s syntesrapport

Reaktionerna på FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons syntesrapport har varit många. Den svenska styrgruppen för Beyond 2015 har under dagen släppt sin reaktion till rapporten och betonar bland annat behovet av konkretare analyser för en transformativ agenda och politiskt ledarskap i motvindsfrågor.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

15 september 2014

Brister i rapport om finansiering av post-2015

När FN:s medlemsstater under det kommande året förhandlar fram en ny utvecklingsagenda som ersätter millenniemålen, ska de även ta ställning till hur agendan ska finansieras. För att ge medlemsländerna ett förslag att utgå ifrån, tillsattes FN:s expertkommitté för finansiering av hållbar utveckling (ICESDF) som i somras presenterade sin slutrapport. CONCORD har analyserat rapporten och konstaterar att den tyvärr har stora brister.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

17 juni 2014

Svag universalitet i EU-kommissionens Post2015-meddelande

Universaliteten brister i EU-kommissionens meddelande ”A Decent life for all: from vision to collective action” , särskilt när det gäller fokus på vilka åtgärder som de rika länderna ska göra i dokumentets prioriterade områden. Samtidigt är det positivt att samstämmighet fått en starkare ställning. Det är CONCORD-Beyond2015:s kommentarer på meddelandet, som sammanfattats i brev till bland andra EU-kommissionärerna för utvecklingsbistånd och miljö, Andris Pielbags och Janez Potočnik.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

11 maj 2014

Företagsstöd från EU måste värna mänskliga rättigheter

Om näringslivets roll som utvecklingsaktör ska stärkas, är det viktigt att EU utvecklar hur unionen och medlemsländerna säkerställer att företagen följer internationella riktlinjer om företag och mänskliga rättigheter. Verksamheten måste också bidra till en hållbar utveckling, inte bara tillväxt. Det är några av CONCORDs kommentarer till ett nytt förslag från EU-kommissionen kring privata sektorns roll för utveckling.
Läs mer

Analys

23 oktober 2013

Aid Transparency Index – en analys av öppenhet inom biståndet

För femte året i rad har organisationen Publish What You Fund släppt rapporten Aid Transparency Index, som undersöker alla större biståndsgivares transparens, såväl nationella myndigheter som internationella organisationer. CONCORD Sverige har bidragit med synpunkter på Sveriges arbete. Trots att transparens anses vara en hörnsten i utveckling visar årets index att majoriteten av EU:s medlemsstater har en lång väg kvar att gå.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd