Aktivitet

13 augusti 2018

Utbildning: Söka EU-bidrag

När:
18 september, 2018 kl. 09:00 – 20 september, 2018 kl. 15:00
2018-09-18T09:00:00+02:00
2018-09-20T15:00:00+02:00
Var:
Andreassalen i Andreaskyrkan
Högbergsgatan 31
116 20 Stockholm
Sverige
Pris:
Gratis
Kontakt:
Madeleine Winqvist
070 – 722 58 28

Utbildning 18-20 september för medlemmar i CONCORD Sverige

Jobbar du med att hitta nya möjligheter till EU-finansiering eller andra delar i en ansökningsprocess som att skriva eller stötta kollegor med att skriva EU-ansökningar?

Vi hjälper dig att lära känna EU bättre som givare och navigera för att hitta finansieringsmöjligheter som passar din organisation. Under kursen får du veta mer om hur en ansökan är uppbyggd och vad som krävs för att göra den framgångsrik. Nytt för detta utbildningstillfälle är att vi ger tid för djupdykning och en gemensam analys av godkända och icke godkända ansökningar. Utbildningen är kostnadsfri.

Metoderna vi använder under kursen bygger på praktiska övningar och lärdomar från ett antal olika europeiska biståndsorganisationers kursmaterial om EU-finansiering.

Ur innehållet:

  • EU som biståndsgivare
  • Olika EU-program att söka finansiering från
  • EU-delegationernas roll
  • Calls for proposals och EU:s riktlinjer
  • Partnerskap
  • Concept notes
  • Logframe
  • Budget
  • Fullständig ansökan

Anmälan:

Anmäl dig senast 11 september till madeleine.winqvist@concord.se

övrigt:

Utbildningen hålls på engelska.

Välkommen!