Aktivitet

12 september 2019

Tag Plats! – Strategier som stärker civilsamhällets rätt att verka

När:
1 oktober, 2019 kl. 13:00 – 2 oktober, 2019 kl. 11:30
2019-10-01T13:00:00+02:00
2019-10-02T11:30:00+02:00
Var:
Saturnus konferens
Hornsgatan 15
Stockholm
Pris:
Gratis
Kontakt:
Céline Giertta

Vi bjuder in CONCORD Sveriges medlemmar till en seminarieserie om strategier för att stärka civilsamhällets handlingsutrymme. Under två halvdagar kan du gå på ett eller flera seminarier. Du väljer själv i anmälan nedan vilka seminarier du vill delta på.

TISDAG 1 OKTOBER

Kl. 13.00-14.45

Hur arbetar vi i svåra kontexter?

Civil Rights Defenders delar med sig av sina metoder för att stödja människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer i utsatta situationer. Hur kan vi som svenska organisationer bli mer medvetna om vilka risker våra partner möter och hur kan vi säkerställa att vi inte utsätter dem för mer fara?

Marcin de Kaminski, Programme Director, Civil Rights Defenders

Kl. 14.45-15.30

Vad har media för roll i alltmer stängda demokratier?

Media är avgörande för vår uppfattning om vad som händer i olika delar av världen. Hur kan vi garantera att förstahandskällor från civilsamhället kommer till tals och får ge sin bild av samhället? Vad händer när förtroende för media sjunker globalt och internettrollen tar alltmer plats? Hur kan media lyfta civilsamhällets utmaningar om journalister själva blir hotade och kan vi dra nytta av varandra?

Clas Barkman, verksam i Reportrar utan gränser,Publicistklubben och Granskningsnämnden för tv och radio (GRN).

Kl. 15.45-16.00

Kaffe och te

Kl. 16.00-16.45

Panelsamtal: Från Tag Plats! till handlingskraft

År 2018 lanserade vi rapporten Tag Plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering med 13 konkreta råd för att främja civilsamhällets utrymme. Hur lever vi svenska organisationer upp till råden? Ta del av ett panelsamtal med representanter från CONCORD Sveriges medlemsorganisationer om bland annat vår roll i att försvara våra samarbetspartners rätt att verka.

Eva Zillén – Kvinna till Kvinna, Marija Brdarki – Inividuell Människohjälp och Viktor Åström – Naturskyddsföreningen. Moderator: Sanna Svensson – SMR

 

ONSDAG 2 OKTOBER

Kl. 9.15-10.15

Advocacy through the UN’s Universal Periodic Review – the case of North Korea

How can you advocate for human rights in a closed country? The Universal Periodic Review (UPR) is a unique process which reviews the human rights records of all UN Member States. Learn how civil society organisations can utilise the review process in their advocacy work.

Jungju Lee, Manager, DPRK Project, Amnesty International South Korea

Kl. 10.15-10.30

Fika med smörgås

Kl. 10.30-11.30

Vem försvarar människorättsförsvararen?

Vad finns det för regelverk som försvarar och skyddar människor som står upp för de mänskliga rättigheterna? Wilson de los Reyes redogör för vilka internationella ramverk som finns och hur de effektivt kan tillämpas på global och nationell nivå.

Wilson de los Reyes, Senior Legal Advisor, Representative to the UN in Geneva, RFSU

 

Anmäl dig