Aktivitet

29 januari 2020

Årsmöte och Policyforum

När:
28 april, 2020 kl. 09:00 – 15:00
2020-04-28T09:00:00+02:00
2020-04-28T15:00:00+02:00
Var:
Digitalt möte, mer information kommer
Kontakt:

Anmäl dig senast 15 april till anmalan@concord.se

Obs: Ange i anmälan om du tänker delta på årsmötet och/eller policyforumet.

På grund av av rådande situation kommer både årsmöte och policyforum ske digitalt. Vi återkommer med dagordning, underlag och information om vilken digital plattform vi kommer använda oss av.

Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte, kl. 9.00-10.30.

På årsmötet kommer bland annat en ny ordförande för CONCORD Sverige att väljas. Fem styrelsemedlemmar står också i tur att lämna styrelsearbetet eller begära att få bli nominerade för en ny tvåårsperiod. Ordföranden väljs alltid för ett år i taget. Annat som kommer behandlas är styrelsens stadgeändringsförslag som gjorts på uppdrag av årsmötet 2019. Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 skickas ut med övriga handlingar senast två veckor före årsmötet. Läs hela dagordningen för årsmötet.

Varje medlemsorganisation har rätt att delta med ett ombud, och dessutom skicka ytterligare en representant. Styrelseledamöter kan inte utses som röstberättigat ombud. Frågor om årsmötet hanteras av Cecilia Nilsson Kleffner cecilia.nilsson.kleffner@concord.se.

Policyforum kl. 11.00-15.00: vad händer med utvecklingspolitiken under och efter Corona?

Vårens policyforum kommer att fokusera på hur vi arbetar under och efter pågående corona-kris: vilken analys gör vi av hur det politiska läget påverkar våra frågor, och hur kan vi anpassa vår verksamhet och arbeta strategiskt mot politiker under resten av året? På forumet kommer vi också att blicka framåt och se vilka frågor CONCORD Sveriges medlemmar vill att vi fokuserar på gemensamt under kommande år.  Vi planerar också att ha en representant från regeringen som deltar under forumet för att svara på frågor och ge oss senaste nytt om regeringens analys och planer.

Tiden för policyforumet är något kortad och vi kommer bryta upp det i kortare sessioner med pauser både för kaffe och lunch. Program och underlag kommer att skickas ut ca två veckor innan, och då kommer ni också få mer information om formatet för forumet. Frågor om policyforumet hanteras av Peter Sörbom peter.sorbom@concord.se.

Välkommen!

Ida Ragnarsson, Agerande ordförande till årsmötet Cecilia Nilsson Kleffner, Verksamhetschef

Inbjudan i PDF-format