Aktivitet

20 juni 2018

Almedalen: Politik för ett hållbart livsmedelssystem, vem tar ansvaret?

När:
3 juli, 2018 kl. 14:00 – 15:00
2018-07-03T14:00:00+02:00
2018-07-03T15:00:00+02:00
Var:
Syregården
Södra Kyrkogatan 6
621 56 Visby

Seminariet arrangeras av Afrikagrupperna, Fian, Framtidsjorden, Svalorna Indien Bangladesh, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner i samarbete med CONCORD Sverige.

I det globala livsmedelssystemet har makten över maten, från frö till butik, koncentrerats till ett fåtal transnationella företag. Hur behöver politiken förändras på såväl lokal, europeisk och global nivå för att utforma ett system där vi kan producera mat på ett sätt som håller i längden?

Mat är en mänsklig rättighet och en hållbar produktion är nära sammankopplad med mänskliga rättigheter. Flera av de globala målen för hållbar utveckling har en nära koppling till rätten till mat och hur livsmedel produceras. I det globala livsmedelssystemet har makten över maten, från frö till butik, koncentrerats till ett fåtal transnationella företag. Det storskaliga jordbruket utarmar jordarna och är en av de största klimatbovarna. Allt fler röster höjs nu mot denna storskaliga modell.

Omställning till en agroekologisk modell är ett hållbart alternativ som förespråkas av jordbrukare, akademi och civilsamhälle både i nord och syd och lyfts även i flera FN rapporter. Modellen kräver dock förändringar inom flera politikområden. Hur behöver politiken förändras på såväl lokal, europeisk och global nivå för att utforma ett system där vi kan producera mat på ett sätt som håller i längden för såväl människa som miljö? Detta samtal sker i samarbete med CONCORD.

Medverkande

Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna
Rasmus Klocker Larsen, Research fellow, Stockholm Environment Institute
Maria Andersson Willner, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot, Centerpartiet