Aktivitet

18 juni 2018

Almedalen: Kvinnors deltagande, avgörande för att nå hållbarhetsmålen

När:
4 juli, 2018 kl. 17:00 – 17:45
2018-07-04T17:00:00+02:00
2018-07-04T17:45:00+02:00
Var:
Sverige i Världen (Sidas scen)
Donnersgatan 6
621 56 Visby
Sverige

CONCORD Sverige medverkar i Hungerprojektets seminarium.

De globala målen ska vara uppnådda 2030, och jämställdhet är nyckeln till framgång. Hur säkerställer vi ett jämställdhetsarbete som verkligen ger alla samma rätt att komma till tals? Och hur kan näringslivet, civila samhället och politiken samarbeta för att skynda på utvecklingen?

År 2030 ska världen vara i hamn med 17 globala mål: extrem fattigdom ska vara utrotat, ojämlikheter och orättvisor ska ha minskat, fred och rättvisa är främjat och klimatkrisen är löst. En viktig förutsättning för att vi ska uppnå målen är att kvinnor får samma utrymme som män på beslutsfattande positioner, inom politiken och i näringslivet. Hur kan vi tillsammans arbeta för ökad representation av kvinnor inom olika delar av samhället? Hungerprojektet har verksamhet i 12 länder och arbetar för att stärka kvinnor inom alla dessa områden. Vilka lärdomar kan vi få från arbetet i Sverige? Hur säkerställer vi ett meningsfullt deltagande på alla nivåer i samhället där kvinnor verkligen får sin röst hörd? Och vilken betydelse har ett jämställt näringsliv i arbetet med de globala målen?

Medverkande

Silvia Ernhagen, vd, Hungerprojektet
Tove Dahlgren, vd, AllBright
Maria Weimer, riksdagsledamot, (L)
Sofia Svarfvar, moderator, CONCORD Sverige

Arrangör

Hungerprojektet

Se seminariet live på webben