Jobbannons

5 augusti 2019

Act Svenska kyrkan: Programsamordnare Centralamerika

Sista ansökningsdag: 25 augusti, 2019

Plats: Uppsala

Enheten för Asien och Latinamerika söker en programsamordnare på heltid med inriktning på insatser inom Centralamerikaprogrammet. Verksamheten omfattar både utvecklingssamarbete och kyrkosamverkan med ett speciellt fokus på de tematiska områdena genusrättvisa och jämställdhet, rättvis fred, samt teologi och utveckling.

Arbetsuppgifter

Programsamordnaren har uppdrag att verka för att enheten levererar enligt de mål och tematiska områden som beslutats för det aktuella landprogrammet i Centralamerika. Under nuvarande strategiperiod 2018-2022 pågår stimulerande utvecklingsarbete både på regional nivå och på landnivå i Guatemala och Honduras. Uppgifterna relaterar främst till samarbete med regionala partner och till partner i de två nämnda länderna.

  • Ansvara för programutveckling
  • Bidra till utveckling av relationer med partner
  • Följa upp, säkerställa och rapportera resultatuppfyllelse och lärande (kapacitetsutveckling och utvärdering) av programinsatser i enlighet med plan
  • Följa utvecklingstrender inom relevanta områden i programland/länder
  • Lyfta lokalt förankrade policyfrågor till global policydialog i samarbete med kollegor
  • Ansvara för programmets rambudget
  • Samordna med andra handläggare och utsända inom avdelningen och kansli i relaterade uppgifter
  • Företräda Act Svenska kyrkan inom ramen för uppdraget

Resor ingår i tjänsten. Arbetet på Kyrkokansliet sker i öppen kontorsmiljö.

Tillträde 

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid perioden 2019-10-15 – 2020-08-15