Nyhet

31 mars 2020

71 blir 73 organisationer

Vi har glädjen att välkomna två nya medlemmar: MeSheWe och Palestinagrupperna i Sverige. De söker medlemskap för att tillsammans med andra organisationer få en starkare röst och större kunskap i påverkansarbetet. Båda organisationerna är bland annat intresserade av vårt arbete med Agenda 2030 och civilsamhällets demokratiska utrymme.
Logotyp för MeSheWe

MeSheWe’s mål är att bidra till att flickor och unga kvinnor får den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna bli framtida förändringsaktörer. De vill skapa möjligheter för flickor och unga kvinnor att bygga ett samhälle där de kan känna sig säkra, ha självförtroende och makt att själv bestämma över sin framtid.

Att vara del av plattformen CONCORD Sverige med så många medlemsorganisationer menar MeSheWe ger alla organisationer en starkare röst och större kunskap. Det skapar bättre förutsättningar att arbeta för en politik som gör världen bättre, för ett starkare civilsamhälle och en mer rättvis och hållbar värld. De är särskilt intresserade av CONCORD Sveriges arbete för civilsamhällets demokratiska utrymme, jämställdhet samt Agenda 2030 och samstämmighet

Läs mer och följ MeSheWe:

Logotyp för Palestinagrupperna i Sverige (PGS)

Palestinagrupperna i Sverige har sedan 1976 arbetat för ett slut på Israels ockupation av Palestina och för en rättvis fred. Det gör de dels genom informations- och opinionsarbete, och dels genom samarbetsprojekt i Palestina och Libanon. 

Palestinagrupperna ser fördelen i att tillsammans med andra organisationer i CONCORD Sverige vara med och påverka den globala utvecklings- och biståndspolitiken. De är bland annat intresserade av att ta del av och bidra till arbetet med Agenda 2030 och samstämmighet samt civilsamhällets demokratiska utrymme.

Läs mer och följ Palestinagrupperna: