Nyhet

25 september 2017

Tillsammans sätter vi press på EU:s ledare!

#agenda 2030 och samstämmighet

Måndag den 25 september fyller de Globala målen för hållbar utveckling två år. Det finns en del positiva initiativ runt om i Europa, men arbetet går för långsamt. Därför väljer CONCORD Sverige och Europa att uppmärksamma tvåårsdagen genom att be medborgare sätta press på EU:s ledare att anta en övergripande strategi och handlingsplan för arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling.

2015 enades världens ledare om Agenda 2030 och de 17 Globala målen som integrerar ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. I år uppmärksammar CONCORD Europa årsdagen med en internationell kampanj riktad till förste vice ordförande i EU-kommissionen, Frans Timmermans. CONCORD Europa som samlar total 2600 civilsamhällesorganisationer, däribland CONCORD Sverige, vill att EU ska anta en övergripande strategi för arbetet med de Globala målen.

EU bör se till att all politik bidrar till en hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och välbefinnande inom planetariska gränser, inom och utanför Europa.

EU måste bli tydligare med att:

  • Minska ojämlikheten mellan och inom länder
  • Respektera migranters och flyktingars mänskliga rättigheter
  • Öka engagemanget för jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt
  • Skapa politik efter nya mått på välfärd, inte bara mäta BNP
  • Skapa en rättvis livsmedelsproduktion och konsumtion
  • Ta fram en budget som skapar resultat för människor och miljö
  • Skapa möjlighet för medborgare att utkräva ansvar

Kampanjen genomförs i sociala medier den 25 september. Var med genom att dela och skriv till vice ordförande för EU-kommissionen, Frans Timmermans, antingen via twitter, Facebook eller Tumblr.

viktiga steg som tagits inom eu 2016 & 2017

I november 2016 antog EU-kommissionen meddelandet  Next steps for a sustainable European future: European action for sustainability
I juni i år antgos rådsslutsatserna  EU response to the 2030 Agenda for Sustainable Development – a sustainable European future
Europaparlamentet antog i juli EU action for sustainability

Mer om Agenda 2030

Läs vår rapportering från FN:s Högnivåforum i juli, och årets upplaga av vår rapport Champions to be? – Making the 2030 Agenda a reality, som granskar Sverige och 8 andra länders genomförande av agendan.