Nyhet

26 juni 2017

Sverige rapporterar om Agenda 2030 till FN

#agenda 2030 och samstämmighet

Den 13 juni presenterade regeringen sin rapport inför Sveriges första rapportering om genomförandet av Agenda 2030 till FN:s politiska högnivåforum i juli. CONCORD Sverige och flera av våra medlemmar har varit med i framtagandet av den. Rapporten visar att Sverige ligger i framkant på många områden. Däremot saknas analys och beskrivning av mer problematiska områden som vapenexport och skatteflykt.

Rapporten visar att Sverige ligger i framkant gällande uppfyllandet av flera av målen. Samtidigt beskrivs det att Sverige också står inför utmaningar. Exempelvis är det tydligt att Sveriges konsumtion och produktion bidrar till stora utsläpp av koldioxid utanför Sveriges gränser.

Problematiska områden som inte tydligt synliggörs i rapporten gäller exempelvis vapenexport och skatteflykt. På dessa områden behöver Sverige göra mer då de är tydliga hinder för uppfyllnad av de Globala målen. Regeringen hade även kunnat ytterligare beskriva det som Sverige hittills gjort bra. Det handlar exempelvis om Sveriges historia av generella trygghetssystem och Sveriges tydligt uttalade feministiska utrikespolitik.

Under FN:s politiska högnivåforum ska Sverige rapportera på genomförandet tillsammans med 44 andra länder. Under femton minuter ska utmaningar och framgångar beskrivas. Vi hoppas att Sverige står upp för ett globalt ledarskap och för sin ambition att vara en feministisk regering!

Rapportering till FN:s politiska högnivåforum

När Agenda 2030 antogs hösten 2015 enades världens ledare även om hur agendan ska följas upp. Agenda 2030 är inte juridiskt bindande utan det är upp till varje land att se till att översätta mål och ambitioner till sin verklighet. Sedan får länder frivilligt rapportera till FN:s politiska högnivåforum (High Level Political Forum, HLPF) som äger rum varje år. Högnivåforumet ses bland annat som en del i ett globalt lärande för genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen.

CONCORD Sverige i svenska delegationen till FN

FN:s politiska högnivåforum 2017 pågår mellan 10-19 juli. CONCORD Sverige kommer tillsammans med LSU och Forum ingå i den svenska delegationen som representanter för civilsamhället. Följande medlemmar i CONCORD Sverige kommer att vara på plats i New York: Forum Syd, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, LSU, RFSU, Svenska FN-förbundet och Union to Union. För mer information, kontakta sofia.svarfvar@concord.se