Okategoriserade

29 november 2017

Fr v: Daniel Karlsson, Palmecentret; Magnus Björk, Plan International Sverige;  Birgitta Jaksa, Kvinna till Kvinna; Ingrid Norrman, Svenska kyrkans internationella arbete; KhanAgha Dawoodzai, SAK; Carina Söderbjörn, Union to Union; Alex Amnéus, We Effect; Joanna Gough, Röda Korset; Ola Olsson, Erikshjälpen och Lisa Tistedt, Vi-skogen.

Studieresa om EU-finansiering

Tio representanter från CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har under två dagar besökt Bryssel för att lära sig mer om EU:s utvecklingsprogram och finansiering. Gruppen besökte olika delar av EU-kommissionen och fick inblick i arbetet med utvecklingsbistånd och hur civilsamhällesorganisationer kan påverka och bidra. Läs några av deltagarnas tankar om resan.
Fr v: Daniel Karlsson, Palmecentret; Magnus Björk, Plan International Sverige;  Birgitta Jaksa, Kvinna till Kvinna; Ingrid Norrman, Svenska kyrkans internationella arbete; KhanAgha Dawoodzai, SAK; Carina Söderbjörn, Union to Union; Alex Amnéus, We Effect; Joanna Gough, Röda Korset; Ola Olsson, Erikshjälpen och Lisa Tistedt, Vi-skogen.

 

Carina Söderbjörn, Union to Union
– Hela resan har varit väldigt bra! Det var en bra blandning av folk på de olika avdelningarna som vi träffade. De gav oss en bred bild av hur de arbetar och hur de ser på sitt framtida arbete. Det var också väldigt givande att lära känna personer som jobbar i liknande roller som jag själv på andra medlemsorganisationer i CONCORD Sverige. Kul att ha tid och möjlighet att diskutera arbetssätt på djupet och lära av varandra.

KhanAgha Dawoodzai, Svenska Afghanistankommitttén beskriver lärdomar under dagarna
– I’ve learned about the structure and work streams of the different units at the EU commission and their work in relation to the civil society, including their willingness for receiving inputs from civil society organisations (CSOs) as well as funding allocation for CSOs work. This will help me in my work for our future engagement with the EU.

På frågan om tankar från första dagen svarar Ola Olsson, Erikshjälpen

Möte med enheten för civilsamhällesstöd

– Idag har jag återigen blivit påmind om hur viktigt det är att vi som civilsamhällesorganisationer visar på vårt mervärde inom både våra egna samhällen och i utvecklingssamarbetet. Det krympande demokratiska

utrymmet, Shrinking space, är ett växande problem även i Europa.

Magnus Björk, Plan International Sverige, och Ingrid Norrman från Svenska kyrkans internationella arbete, berättar om intressanta möten med enheter på EU-kommissionens utvecklingsdirektorat (DG DEVCO)
– Ett av de bästa mötena vi hade var med enheten för civilsamhällesstöd. Chefen Rosario Bento Pais var öppen, tydlig och påläst. Vi hade bra frågor och diskussioner om allt från politiska trender i EU till tekniska detaljer som EU:s krav på medfinansiering av sina bidrag. Mötet visade att det finns en stor öppenhet att samverka med DEVCO, påverka policy och ha ett ömsesidigt utbyte.

 

Möte med enheten som har ett tematiskt ansvar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

– Mötet med enheten som har ett tematiskt ansvar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet var mycket intressant. Jämställdhet är ett område som är prioriterat för de flesta svenska civilsamhällsaktörer. Där kan vi spela en viktig roll genom att bidra till de genusanalyser som tas fram på landnivå av EU:s delegationer. Vi kan också arbeta för att våra analyser ska informera de insatser som finansieras. Svenska kyrkan vill till exempel bidra med kunskap om hur religiös lagstiftning påverkar flickors och kvinnors rättigheter.

Studieresan är en del av CONCORD Sveriges arbete med rådgivning och utbildning om EU-bidrag som vi erbjuder våra medlemmar.

Mer om EU-bidrag