Nyhet

2 oktober 2013

Samstämmighet måste prioriteras upp i Sverige, enligt OECD-DAC

#agenda 2030 och samstämmighet

OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) biståndskommitté DAC kom idag med sin “peer review” av Sverige. Det är två andra medlemmar i kommittén, Belgien och Storbritannien, som gjort en omfattande utvärdering av svenskt bistånd.

”Peer review” berömmer Sverige för dess starka globala engagemang och politiska ledarskap i kampen mot fattigdom. Sverige får också beröm för sitt engagemang för ökad samstämmighet, men också kritik för att man inte kommit längre efter tio år med Politik för global utveckling.

Rapporten hänvisar på flera ställen till CONCORD Sveriges Barometer, till exempel:

“In their latest report, Barometer 2012, a large number of Swedish CSOs and nongovernment organisations (NGOs) argue that policy coherence for development is ’largely absent from the daily political agenda’ and that on certain key issues, such as arms exports, there is a need for stronger leadership (CONCORD, 2012). The Policy for Global Development is now more than a decade old: the world has changed considerably since 2003, and new international agreements, such as the EU’s Lisbon Treaty3, must be taken into account. It may therefore be time to re-new and to deepen Sweden’s PCD commitments at the highest political level and put them back at the heart of government.” (sidan 26)

Rapporten kommer med en rad andra rekommendationer kring svenskt bistånd, bland annat att  Sverige borde implementera Busan-principerna om ökad transparens och  koncentrera sitt bistånd till färre länder och sektorer.

Läs CONCORD Sveriges Barometer.

Den 17 oktober släpper CONCORD Europa den årliga Aid Watch-rapporten som mäter biståndets kvantitet och kvalitét i EU. Den tar upp många av de utmaningar som OECD-DAC:s ”peer review” pekat ut. För mer information om Aid Watch, kontakta peter.sorbom(a)concord.se.