Nyhet

28 februari 2014

Risker med ny biståndsdefinition

#eu:s och sveriges bistånd

 I början av mars träffade representanter för medlemsländerna i OECD-DAC (OECD:s biståndskommitté) för att diskutera en ny definition av biståndet. Målet är att nå ett gemensamt beslut i december i år.

Det är första gången på flera år som en sådan översyn görs. Tillsammans med CONCORD Europa har CONCORD Sverige tagit fram några synpunkter på vad som är avgörande i denna översyn, och vilka risker som måste undvikas. 

CONCORD Sverige har varje år sedan 2006 följt upp vad Sverige och övriga länder inom EU redovisar som bistånd, och ett återkommande problem har varit att länderna i biståndsbudgeten inkluderar kostnader som har en begränsad effekt på fattigdomsbekämpning, eller som stannar i givarländerna.

I ett brev till biståndsminister Hillevi Engström och utrikesråd Ann-Sofie Nilsson pekar CONCORD på vad diskussionerna bör leda till, till exempel vad gäller migrationskostnader och att kombinera lån och bistånd. CONCORD tar också upp hur förslagen på nya sätt att mäta utvecklingsfinansiering är alltför fokuserade på modeller som tar sin utgångspunkt i marknadslösningar, och att alla nya mätmetoder måste utvärderas utifrån dess utvecklingseffekter.

Länkar:

CONCORDs input till OECD DAC