Nyhet

5 februari 2014

Regeringen når inte egna ambitioner med PGU

#agenda 2030 och samstämmighet

Den svenska politiken för global utveckling, PGU, når inte upp till regeringens ursprungliga ambitioner. Det saknas både resurser och riktlinjer för hur politiken ska genomföras i praktiken, visar Statskontorets nyligen publicerade utvärdering av PGU.

Rapporten hänvisar på flera ställen till CONCORD Sveriges arbete med såväl PGU som EU:s samstämmighetspolitik, och flera av slutsatserna överensstämmer med de rekommendationer som CONCORD Sverige presenterade i höstas i Tretton punkter för ett framtida PGU.