Uttalande

11 november 2015

Ökade avräkningar undergräver svenskt bistånd

#eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Gemensamt uttalande:  Ökade avräkningar undergräver svenskt bistånd

Vi, som dagligen arbetar nära människor som lever i fattigdom och utsatthet i de länder där biståndet gör skillnad, beklagar regeringens beslut att höja avräkningarna från 19 procent ur biståndsbudgeten upp till rekordhöga 30 procent.

Sverige har länge varit en biståndsgivare i världsklass och en föregångare när det gäller humanitärt arbete. Dagens besked från regeringen  att upp till 30 procent av biståndsbudgeten ska användas för flyktingmottagandet i Sverige undergräver förutsättningarna för detta livsviktiga arbete.

Regeringen bör hålla fast vid att 1 procent av BNI ska användas till bistånd. Flyktingmottagandet ska inte inkluderas i biståndsbudgeten då det rör sig om en nationell kostnad utan koppling till internationellt utvecklingssamarbete. Avräkningarna undergräver biståndets trovärdighet och Sveriges förmåga att bidra till en global hållbar utveckling utan fattigdom.

Att Sverige, som vanligtvis har ett högt anseende i dessa frågor, väljer att göra stora avräkningar kan också leda till att fler länder går samma väg. Vi har redan sett att de nordiska länderna refererar till Sverige i detta avseende. Vi välkomnar därför att OECD DAC  initierar en översyn av regelverket för avräkningar.  

Avräkningar ur biståndsbudgeten får allvarliga konsekvenser för människor som lever i fattigdom och utsatthet. Sverige ska ha en solidarisk och human flyktingpolitik. Men världens  fattiga ska inte betala för Sveriges flyktingmottagande.

Bistånd räddar liv.

Action Aid – Christine von Sydow, Generalsekreterare

Afrikagrupperna – Gabi Björsson, Generalsekreterare

CONCORD Sverige – Magnus Falklöf, Kanslichef

Diakonia – Bo Forsberg, Generalsekreterare

Erikshjälpen – Daniel Grahn, Generalsekreterare

Forum Syd – Annica Sohlström, Generalsekreterare

Individuell Människohjälp – Ann Svensén, Generalsekreterare

Kvinna till Kvinna – Lena Ag, Generalsekreterare

MyRight –Tiina Nummi-Sodergren, Ordförande

Plan International Sverige – Anna Hägg-Sjöquist, Generalsekreterare

PMU – Niclas Lindgren, Direktor

RFSU – Maria Andersson, Generalsekreterare

Rädda Barnen – Elisabeth Dahlin, Generalskereterare

Svenska Afghanistankommittén – Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare

Svenska FN-förbundet – Aleksander Gabelic, Ordförande

Svenska Kyrkan – Gunilla Hallonsten, Tf Internationell Chef

Svenska missionsrådet – Eva Christina Nilsson, Generalsekreterare

Union to Union – Kristina Henschen, Kanslichef

WaterAid – Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare

We Effect – Anneli Rogeman, VD

Världsnaturfonden WWF – Håkan Wirtén, Generalsekreterare