Nyhet

15 mars 2016

Nu släpper CONCORD Sverige ett informationsmaterial om Agenda 2030

#agenda 2030 och samstämmighet

CONCORD Sverige släpper nu ett informationsmaterial om Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi hoppas att detta informationsmaterial kan bidra med att öka kunskapen om Agenda 2030, och utgöra ett underlag som hjälper organisationer att diskutera utmaningar och möjligheter i arbetet med att ta sig an Agenda 2030. Materialet är fritt att använda för alla intresserade.

Agenda 2030-infomaterialI materialet finns följande information:

– Agenda 2030 och dess viktiga principer
– Målen och delmålen
– Intervjuer med CONCORD Sveriges medlemsorganisationer om deras prioriteringar och arbete kopplat till enskilda mål.
– Genomförande och uppföljning av Agenda 2030
– Diskussionsfrågor som riktar sig till anställda och ideellt engagerade inom civilsamhällesorganisationer. Frågorna ska kunna fungera som ett underlag för interna diskussioner om hur Agenda 2030 kan påverka organisationers verksamhet.

 

 

Här finns rapporten i sin helhet: Hela rapporten

Följande organisationer har bidragit till informationsmaterialet:
Afrikagrupperna
Forum Syd
Hungerprojektet
Jordens Vänner
Kvinna till Kvinna
LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer
MyRight
Naturskyddsföreningen
Plan International Sverige
PMU Interlife
PRO Global
RFSU
Rädda Barnen
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska FN-förbundet
Svenska missionsrådet
Swedwatch
Union to Union
WaterAid Sverige
WWF Världsnaturfonden Sverige