För medlemmar

7 november 2017

Fr v: Peter Sörbom, CONCORD Sverige; Thomas Ekelund, Svenska kyrkans internationella arbete; Alexandra Pärnebjörk, Plan International Sverige; Anna Blücher, Forum Syd; Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsforeningen (ersatte Viktor Åström) och Sara Hugosson, Diakonia. Foto: Kristin Karlsson, CONCORD.

Nu har valarbetet dragit igång

I början av december träffades projektgruppen för CONCORD Sveriges gemensamma valarbete. Arbetet sätter nu igång i rask takt och förhoppningen är att stämma av ett konkret förslag med alla medlemmar i slutet av januari 2018.
Fr v: Peter Sörbom, CONCORD Sverige; Thomas Ekelund, Svenska kyrkans internationella arbete; Alexandra Pärnebjörk, Plan International Sverige; Anna Blücher, Forum Syd; Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsforeningen (ersatte Viktor Åström) och Sara Hugosson, Diakonia. Foto: Kristin Karlsson, CONCORD.

Efter CONCORD Sveriges Policyforum i oktober, som i höst döptes om till Valforum, nominerades en projektgrupp för valet 2018. I början av december träffades gruppen för ett första möte som bland annat resulterade i en projektplan för det gemensamma valarbetet.

Innan jul kommer alla medlemmar att få projektplanen via e-post. Det är viktigt att alla som har åsikter om valarbetet hör av sig omgående om de har synpunkter på den.

Projektgruppen vill också flagga för att förslaget på gemensamt valarbete kommer att stämmas av med alla medlemmar, digitalt, under vecka 4 och 5 nästa år. Det är det enda tillfället för medlemmar att ge övergripande återkoppling på det kommande, gemensamma valarbetet. Det planeras också ett upptaktsmöte i mitten av februari där färdigt arbete presenteras.

Projektgruppen för valet 2018 är utsedd att tillsammans med CONCORD Sveriges kansli ta fram ett konkret förslag på gemensamt valarbete. Detta arbete samordnas med och kompletterar arbetet som görs i de olika arbetsgrupperna.

Peter Sörbom och Kristin Karlsson på CONCORD Sveriges kansli leder arbetet. Hör av er till dem med eventuella frågor, peter.sorbom@concord.se och kristin.karlsson@concord.se

Deltagare i projektgruppen för Val 2018:
Alexandra Pärnebjörk, Plan International Sverige
Anna Blücher, Forum Syd
Fredrik Lindahl & Kristina Castell, RFSU
Maria Kaarto, Läkarmissionen
Niklas Eklöv & Matilda Pearson, Svenska missionsrådet
Sara Hugosson, Diakonia
Thomas Ekelund, Svenska kyrkans internationella arbete
Victor Åström, Naturskyddsföreningen
Anders Lindell, LSU