Nyhet

9 november 2017

Möte med Ann Linde om EU:s framtid

EU och dess medlemsländer måste se till att Agenda 2030 blir en del av arbetet med hur unionen ska hantera globaliseringens utmaningar. Det var en av rekommendationerna CONCORD Sverige genom ordförande Kristina Henschen framförde vid ett möte med EU- och handelsminister Ann Linde den 8 november.

Vid regeringens konsultationsmöte, så kallat sakråd, i början av november var civilsamhällesorganisationer, företag, fackförbund och universitet inbjudna att ge synpunkter på EU:s pågående diskussioner om unionens framtid. På mötet diskuterades alltifrån handelshinder, välfärdsfrågor, arbetskraftsinvandring till rättvisa villkor för arbetstagare.

CONCORD Sverige representerades av ordförande Kristina Henschen, chef för Union to Union. Hon lyfte särskilt vikten av att Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling måste vara styrande inte bara för EU:s externa politik, utan även för att hantera målsättningar kopplade till exempelvis jämställdhet, hållbar konsumtion och korruption på hemmaplan.

Diskussionsunderlaget för mötet handlade om skatterättvisa och öppenhet. CONCORD Sverige betonade att EU nu har chans att visa att unionen verkligen vill jobba för dessa frågor genom att införa krav på att europeiska företag visar mer öppenheten i sin redovisning av verksamhet i utvecklingsländer och i EU.

Ann Linde och regeringen kommer att ta med synpunkterna till diskussionerna vid EU-toppmötet i Bryssel den 14-15 december, och vidare förhandlingar inom EU under 2018.