Nyhet

10 januari 2017

Flera frågetecken kring regeringens avräkningar visar ny studie

#eu:s och sveriges bistånd

En ny rapport som skribenten och biståndsexperten Staffan Landin har tagit fram på uppdrag av CONCORD Sveriges Aidwatch-arbetsgrupp visar att det finns flera frågetecken kring regeringens sätt att rapportera och förklara avräkningar som görs från biståndsbudgeten för det inhemska flyktingmottagandet.

Sveriges avräkningar från biståndet blir allt större, men det har visat sig vara svårt att ta reda på orsaken. Hittills har regeringens förklaring varit att ökningen beror på att antalet asylsökande ökat. Detta är dock bara en del av förklaringen och gäller främst de allra senaste åren. Avräkningarna ökar mer än antalet asylsökande och enligt rapporten är en femtedel av avräkningarna oförenliga med vad som får rapporteras som bistånd. Bland annat har det svenska biståndet bekostat löner, lokaler och IT/systemutveckling hos Migrationsverket. Rapporten kommer att presenteras den närmaste månaden, men redan nu har Staffan Landin tagit fram en delrapport med slutsatser om vad regeringen behöver klargöra.

I höstas presenterades Riksrevisionens granskning av den svenska beräkningsmodellen för att fastställa storleken på avräkningarna från biståndet till följd av det inhemska flyktingmottagandet. Rapporten var starkt kritisk och rekommenderade regeringen att göra en översyn av hela beräkningsmodellen och redovisa den för riksdagen.

Mot bakgrund av framförallt Riksrevisionens kritik mot avräkningarna meddelade regeringen nyligen att den ska se över modellen som används för beräkning av asylkostnader. Regeringen avser också att framöver redogöra för de faktiska asylkostnader som redovisas till DAC, något som hittills alltså inte gjorts. Organisationerna i CONCORD Sveriges Aidwatch-arbetsgrupp välkomnar regeringens översyn men anser att den kan ta fler steg än så:

  • Regeringen bör helt sluta att göra avräkningar för flyktingmottagande från biståndet. Sverige ska ha ett humant och solidariskt flyktingmottagande, men det ska inte bekostas av biståndet.
  • Givet att avräkningar sker så bör regeringen öka transparensen och redovisa öppet vad de svenska avräkningarna består av, inte bara i framtiden utan också historiskt.
  • Regeringen bör verka för att DAC ändrar reglerna för vilka avräkningar som får göras från biståndet.

Delrapporten går att läsa här.

6 medlemsorganisationer i CONCORD Sveriges Aidwatch-arbetsgrupp skriver på SvD debatt om att regeringen måste förklara sitt agerande kring avräkningarna och sluta urholka biståndet, läs debattartikeln här. Läs även Isabella Lövins, minister för internationell utveckling och klimat, svar på artikeln och organisationernas slutreplik.