Uttalande

22 februari 2017

Brev till EU:s statschefer: Libyensamarbetet riskerar bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter

#migration och utveckling

Idag uppvaktar vi tillsammans med 70 internationella organisationer stats- och regeringschefer i hela EU med ett gemensamt brev där vi uttrycker djup oro över EU:s beslut om migrationssamarbete med Libyen. I brevet lyfter vi att samarbetet riskerar att leda till allvarliga kränkningar av migranters och flyktingars mänskliga rättigheter.

I december 2016 släppte UNHCR en rapport, som likt flera andra oberoende rapporter från det sista året vittnar om hur migranter och flyktingar utsätts för olagligt frihetsberövande, våldtäkter och tortyr i Libyens migrationshäkten. Den Libyska kustbevakningen har också pekats ut som delaktiga i bland annat misshandel, våldtäkter och trafficking av migranter[1].

Att EU:s medlemsländer som har full vetskap om den rådande situationen nu har beslutat att samarbeta med den Libyska kustbevakningen för att hindra människor från att ta sig till EU är allvarligt. Vi uppmanar därför EU:s ledare att inte inleda något samarbete som riskerar att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter.  Se brevet i sin helhet här.

Läs mer:
Pressmeddelande från CONCORD Sveriges expertgrupp för migration: Dags att ändra riktning på EUs flyktingpolitik.
Debattartikel: Låt EU stå för mänskliga rättigheter.

——-

[1] http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf