Nyhet

30 augusti 2017

Ännu mer bistånd till Libyens kustbevakning

#eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Under sommaren har EU utökat sitt stöd till Libyens kustbevakning med 46 miljoner euro, biståndsmedel som tas från EU:s Trust Fund for Africa. Det utökade samarbetet med Libyens kustbevakning görs trots att FN-rapporter visat att kustbevakningen vid upprepade tillfällen öppnat eld mot, skjutit sönder och sänkt migrantbåtar.

Beslutet att utöka stödet togs i samband med det extrainsatta mötet för EU:s migrationsministrar i Tallinn den 5-6 juli. En mer detaljerad plan för stödet lanserades senare samma månad där det tydliggjordes att fokus framförallt ska ligga på att stärka den libyska kustbevakningens och gränsbevakningens operativa kapacitet.

CONCORD Sverige har vid flera tillfällen varnat för ett migrationssamarbete mellan EU och Libyens kustbevakning, genom arbetet i våra migrations- och jämställdhetsarbetsgrupper. I publikationen Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik – 2017? som lanserades samma dag som EU:s möte i Tallinn, krävde medlemmar i CONCORD Sverige att Sverige måste arbeta för att avsluta sitt stöd till den libyska kustbevakningen.

Samarbetet riskerar bidra till grova kränkningar av mänskliga rättigheter inklusive trafficking och sexuellt våld mot kvinnor. De migranter och flyktingar som omhändertas av den libyska kustbevakningen förs tillbaka till Libyen, sätts i migrationshäkten där de utsätts för tortyr, svält och våldtäkter3. Många blir också sålda till slavarbete och trafficking.

Parallellt med beslutet om det utökade stödet till Libyen har EU även godkänt en uppförandekod ”code of conduct” för hjälporganisationer som utför räddningsaktioner i Medelhavet. Dessa organisationer har räddat nästan en tredjedel av alla de migranter som räddats på Medelhavet i år4. Uppförandekoden innebär bland annat att hjälporganisationer inte får befinna sig på libyskt vatten. De inkluderar även en rad andra punkter som enligt Amnesty International och Human Rights Watch kommer försvåra för hjälporganisationer att utföra räddningsaktionerna och riskerar leda till att fler människor dör på Medelhavet.

Källor

1.http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf

2.http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1711623.pdf

3.http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf

4.https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/6655/2017/en/