Nyhet

31 maj 2017

Anna deltar på FN:s havskonferens

#agenda 2030 och samstämmighet

Anna Axelsson, Diakonia, representerar CONCORD Sverige i den svenska delegationen till FN:s Havskonferens 5-9 juni. Konferensen är ett initiativ av Sverige och Fiji för att stödja arbetet med att uppnå mål 14 i Agenda 2030. Inför sitt deltagande har Anna svarat på några frågor.

Varför är det viktigt att civilsamhället är representerade?

För att vi representerar dem som inte själva har möjlighet att delta i konferensen, men som i allra högsta grad är berörda av de frågor som ska diskuteras. Agenda 2030 lovar att inte lämna någon utanför, att alla ska gynnas av den utveckling som agendan strävar mot. Då måste också så många röster som möjligt bli hörda, särskilt de vars behov och intressen riskerar att aldrig hamna på beslutsfattarnas bord om de inte organiserar sig och framför sina åsikter tillsammans. Sedan är det viktigt att vi finns där för att kunna utkräva ansvar av beslutsfattarna.

Anna Axelsson, Diakonia

Vad är det viktigaste budskapet från CONCORD Sverige?

Konferensen fokuserar på mål 14 om hållbara hav, men vår förväntan är att den ska ge en skjuts till  arbetet med hela Agenda 2030, i så många länder som möjligt. Vi trycker också på att alla målen i agendan är sammanlänkade, och att det är viktigt att tänka på alla dimensioner av hållbarhet – sociala, ekonomiska och miljömässiga – i genomförandet av varje mål. Vi tycker vidare att det är viktigt att de frivilliga åtaganden som görs som en del av konferensen reflekterar att civilsamhället har en roll att spela i att uppnå målen i respektive land.

Du som är van vid att delta i stora internationella sammanhang – vad är ditt tips till personer inom civilsamhället som inte är lika vana?

Hitta sammanhang där du kan ingå! Det finns olika grupperingar av civilsamhällesorganisationer som driver olika frågor – gå med i någon av dem! Se till att du kommer med på mejllistor så att du får relevant information och var inte rädd för att fråga – det finns så många som är experter på sina områden som mer än gärna berättar alla nördiga detaljer!